Årets prov o utställning

15/4 Viltspårprov Anlag, ÖKL  Småland-Östergötland  
1/1 — 30/4  Särskilda prov  Alla klasser Småland-Östergötland  
1/7 — 31/12 Särskilda prov  Alla klasser Småland-Östergötland  
8/7 Eftersöksprov Alla klasser Jönköping  
5/8 Eftersöksprov  Alla klasser Ljuder  
12/8  Eftersöksprov  Alla klasser Boxholm  
22/9 Jaktprov - fält, delat  Alla klasser Öland  
23/9 Jaktprov - fält, delat  Alla klasser Öland  
29/9 Jaktprov - fält, delat  Alla klasser Östergötland  
30/9 Jaktprov - fält, delat  Alla klasser Östergötland

   5/5                                             Utställning                                Skedhult, Eksjö