RENSTAD

Nu finns resultaten från fältprovet på Renstad 30/9-1/10 redovisade.