Renstad 1 oktober

Finns platser kvar 30 sept och 1 okt på fältprov på Renstad. Anmälningstiden förlängd till sö 17 sept.