Nu finns HittaJakt på Instagram

Se livet bakom HittaJakt.se

 

Det är gratis att annonsera! Lägg till en egen annons

Eda,Växvik

Jakt på ca100 ha.
Småvilt + älgjakt i mindre jaktlag.

Kategorier: 
Jaktmark, Värmland, Älg, Rådjur, Hare, Räv, Plats i jaktlag

Jakt på Tjörn

Vi arrenderar omgående ut drygt 40 hektar kuperad blandskog med impediment och en lång strandlinje i naturreservatet på Mjörn, Tjörn. Det finns gott om rådjur, räv, sjöfågel, men också älg på marken (tilldelning kalv). Marken är uppdelad på två skiften med någon kilometers avstånd. Det ena skiftet är c:a tre hektar.

Hör gärna av dig snarast om du är intresserad.

Vänliga hälsningar

Martin Harling

Kategorier: 
Jaktmark, Älg, Rådjur, Räv, Sjöfågel

Jaktmark nära Leksand.

Jag har en fastighet på knappt 1 hektar som ingår i Kilen-Björkebergs viltvårdsområde på ca 5200 hektar. Enligt reglerna i viltvårdsområdet har fastigheten en jakträtt. All nödvändig info finns här: https://www.kilenbjorkbergsvvo.com/dokument

Kategorier: 
Jaktmark, Dalarna, Bäver, Duva, Grävling, Hare, Rådjur, Räv, Skogsfågel, Vildsvin, Älg, Övrigt

Jaktmark Örebro

48ha jaktmark en mil söder om Örebro. Det finns rikligt med rådjur och vildsvin på marken. Det är både skogsmark och hagar i brutet landskap

6ha ligger nära fågelsjön Kvismaren och där finns möjlighet till fågeljakt, främst gäss.

Det ingår även älgjakt under två veckor, då man har möjlighet att skjuta älgkalv (endast dubbelkalv)

Kategorier: 
Jaktmark, Örebro, Älg, Gås, Rådjur, Vildsvin