Priser och information rörande prov

Anmälningsavgifter

Betalas till Bankgiro 5466-3174

TYP AV AKTIVITET PRIS
Eftersökgrenar 350:-
Fältprov 500:-
Viltspårprov 300:-
Särskilt prov 350:-
Odelat Prov 600:-
Utställning Valp/Veteran 200:-
Utställning Öriga 300:

 

Ofullständigt ifyllda anmälningar godkännes ej, samtliga rutor ska vara ifyllda samt en blankett/dag.

Vid fulltecknat prov får lokalavdelningens medlemmar förtur, därefter lottning av de som betalt senast sista betalningsdag.

 

Särskilda prov ska anmälas senast 4 dagar innan till Erik Sandell, eriksandell1@gmail.com eller 0708-177550.

Anmälan om prov ska innehålla plats, datum, domare, provledare, provtyp, kontaktuppgifter till ansvarig för provet och om det finns platser kvar.

Den som vill starta sin hund på ett särskilt prov och få information om lediga platser, kan anmäla sitt intresse till

Erik Sandell, eriksandell1@gmail.com eller 0708-177550.

 

Anmälan till prov och utställning

Anmälan till ordinarie och särskilda prov görs på denna länk  Senast två veckor innan ordinarie prov och dagen innan till särskilda prov.

Anmälan till utställning görs på denna länk  Senast två veckor innan utställningen.

Anmälan till viltspår görs på denna länk Senast två veckor innan provet.

              

                    Särskilda Prov 2017

Datum

Plats

Provtyp

Kontakt

Tfn

Provledare

Domare

Platser

17-04-04

Öland

Fält

Ulf Kleist

070-327 51 96

Ulf Kleist 

Krister Larsson

Patrik Sjöström

Fullt

17-07-25 Härstad Eftersök Erik Sandell 0708177550  Ewa Book Peter Book Fullt
17-08-19 Boxholm Eftersök Krister Larsson 072-2056714 Krister Larsson Ulf Kleist ?
17-09-28 Konga Eftersök Anita Dreng 072-5602930 Louise Jonsson Arild Walter Handsen Finns
17-10-14 Renstad Fält Åsa B-G 070-5314359 Åsa/Krister Ulf Kleist ?
17-10-27 Öland Fält Erik Sandell 0708177550 Sture Lindqvist Ulf Kleist Fullt